QQ空间留言:一个人,步行在这繁华的城市

QQ空间留言:一个人,步行在这繁华的城市

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2013-11-05 00:25:58
 

[M]
[ftf=Wingdings][fts=6][ftc=F7941D]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=AAAA]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=EEEE]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=7CA6D8]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=8FC63D]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=5E5CA7]n[/ft][/ft][/ft]

[ftc=ED008C]一个人,步行在这繁华的城市
一个人,在灯火阑珊街角哭泣[/ft]

[ftf=Wingdings][fts=6][ftc=F7941D]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=AAAA]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=EEEE]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=7CA6D8]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=8FC63D]n[/ft][/ft][/ft]   [ftf=Wingdings][fts=6][ftc=5E5CA7]n[/ft][/ft][/ft]
[em]e14[/em][em]e14[/em][em]e14[/em]
[M][ftc=000000]http://www.gg1z.com/[/ft][/M][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/ft][/M][/M][/M][/M][/M][/M][/M][/M][/M][/M][/M][M] Ben , Ben [fts=6][ftf=Wingdings]?[/ft][/ft][/M][/M]


Tags:

作者:本站
  • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
      100%(1)
  • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
      0%(0)

网友评论

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

用户名: 验证码:

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 1分

内 容:

         软件若有错误,请打勾通知网站管理员